Informator

 

Udar Mózgu

--skrypt--

 

Udar mózgu.

Rodzaje udarów - skrypt do cwiczeń.

 

Rehabilitacja po udarze.

 

-Kinezyterapia

-Fizjoterapia

-Psychoterapia

-Terapia zajęciowa

-Terapia zaburzeń poznawczych.

 

Nauka codziennych czynności:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna przy niedowładzie połowiczym prawostronnym: -zwracamy uwagę na zaburzenia wyższych czynności nerwowych (afazja). Zaburzenia wyższych czynności nerwowych, są to korowe zaburzenia poznawcze. Występują na skutek uszkodzenia tak zwanych skupisk ogniskowych mózgu. Są to zaburzenia mowy, poznania, działania, myślenia, uczenia się, pamięci, orientacji, -dotyczy prawej strony. Przy lewostronnym udarze mózgu, rehabilitacja nakierowana jest na eliminowanie zespołu zaniedbania połowicznego i usprawnienia Afrakcji oraz zaburzeń w orientacji. Krwotoczny udar mózgu. Zwykle ma ciężki przebieg kliniczny. Następuje natychmiastowe zniszczenie części dróg i ośrodków w ośrodkowym układzie nerwowym. Następuje gwałtowne i wysoko rosnące ciśnienie śródczaszkowe. Duża śmiertelność przy tych udarach. Czynniki ryzyka udaru krwotocznego. - nadciśnienie tętnicze - obecność tzw. alienacji naczyniowych - choroby krwi - leki - narkotyki - pierwotny lub nas gotowy nowotwór wewnątrz- czaszkowy. W prezentacji klinicznej wyróżnia się dwie grupy objawów: - ogólne, związane ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego - ogniskowe, wynikające z lokalizacji ogniska krwotocznego.

 

Objawy udaru krwotocznego narastają gwałtownie w czasie 1 do 2 godzin.

 

Objawy ogólne. -bóle głowy o znacznym nasileniu -mdłości wymioty -zaburzenia świadomości lub przytomności -napady padaczkowe, może dojść do obrzęku płuc (objawia się to dusznością, bólem w klatce piersiowej krwiopluciem).

Objawy ogniskowe.

1. Lokalizacja ogniska krwotocznego -zaburzenia świadomości -zaburzenia wyższych czynności nerwowych {Afazja}, niedowład, porażenie połowicze o różnym nasileniu -połowicze zaburzenia czucia -dysartria lub dysfazja (to jest -drżenie głosowe, zaburzenia połykania) -zaburzenia zwieraczy pęcherza, -śpiączka ze sztywnością odmóżdżeniową (świadczy ona o penetracji i o przejściu krwi do układu komorowego) -wodogłowie

 

2. Nagły początek, zawroty głowy ból -zaburzenia postawy i chodu -tak zwane patrzenie do boków -śpiączka (złe rokowanie duża śmiertelność) -lokalizacja -pień mózgu śpiączka -porażenie czterokończynowe -sztywność odmóżdżeniowa -zaburzenie oddychania - wzrost temperatury ciała, -wąskie reagujące na światło źrenice. Krwotok wewnątrz komorowy -objawy ogólne -objawy ogniskowe -zaburzenia przytomności (głębokie) -stwierdza się cechy uszkodzenia pnia mózgu.

 

Leczenie: -zachowawcze ma obniżyć ciśnienie śródczaszkowe -chirurgiczne zależne od stanu pacjenta ( szkoła Glasgow to szkoła przytomności) Krwotok podpajęczynówkowy

 

Przyczyny : -pęknięcie tętniaka -wynaczynienie krwi z jednej z tętnic zaopatrujących ośrodkowy układ nerwowy (OUN) do przestrzeni porównawczej. Objawy: -eksplodujący ból głowy -mdłości gwałtowne -wymioty -nadwrażliwość na hałas i dotyk -fotofobia -może ale nie musi dojść do utraty przytomności -dodatnie objawy oponowe (sztywność karku i objaw Kerniga - {noga zgięta w stawie kolanowym); -objawy ogniskowe -niedowłady kończynowe.

 

Postępowanie terapeutyczne: leczenie chirurgiczne to założenie klipsa na szyję pękniętego tętniaka -leczenie wewnątrznaczyniowe ( specjalne sprężyny do światła tętniaka) -leczenie zachowawcze (zwalczanie obrzęku mózgu, bezwzględne leżenie kontrola i leczenie, kontrola ciśnienia krwi. -kontrola parametrów życiowych -zwalczanie kaszlu i zaparć -leczenie farmakologiczne.

 

Epilepsja -padaczka Nagłe zaburzenia czynności określonych komórek nerwowych w mózgu, któremu towarzyszy czynność elektryczna w mózgu. Punkt wyjścia napadów mózgu nazywany jest ogniskiem padaczkowym. Przyczyny -urazy głowy łącznie z uszkodzeniem okołoporodowym w życiu płodowym i poza płodowym -naczyniowe choroby mózgu (udar i krwiaki mózgowe) - nowotwory, przerzuty nowotworów do mózgu -zapalenie mózgu i opon mózgowych -przyczyny toksyczno metaboliczne (alkohol)

Objawy: - napady drgawek różnego pochodzenia ( uogólnione napady lub częściowe napady drgawek ogniskowe) Napady ogniskowe częściowe, obejmują wyładowanie w obrębie jednego obszaru, w jednej półkuli mózgu. One dzielą się na proste bez zaburzeń świadomości,

i złożone z zaburzeniami świadomości.

Napady uogólnione: Do wyładowań dochodzi w obu półkulach mózgu. Mogą przebiegać z drgawkami lub bez. Napady toniczno-kloniczne. Towarzyszy im utrata przytomności od jednej do 3 minut. Rozpoczyna się krzykiem, tułów i głowa układają się odgięciowo, kończyny są wyprostowane i skręcone do wewnątrz, dłonie zaciśnięte, gałki oczne skierowane ku górze ( faza toniczna), może być z bezdechem i sinicą. Faza trwa około 30 sekund, po czym następuje głęboki wdech i zaczyna się Faza kloniczna - drgawki. W czasie napadu, źrenice są szerokie i nie reagują na światło, wzrasta ciśnienie krwi i tętno, pojawia się ślinotok. Faza kloniczna trwa około 2 minut, po czym następuje faza głębokiego snu (wyciszenia). W trakcie napadu może dojść do oddania moczu i przygryzienie języka.