Informator

 

Cellulit

Odchudzanie

Kosmetyka

Masaż

 

Guzy mózgu.

 

Guzy mózgu {ICP} -wzmożenie ciśnienia wewnątrz -czaszkowego {dotyczy też krwawienia}.

 

skrypt do ćwiczeń.

 

Rozpatrujemy znaczeniu nanometrycznym jako różnicę między bezwzględnym ciśnieniem wewnątrz -czaszkowym a zewnętrznym atmosferycznym. Osoba zdrowa od 7 do 15 mm słupa rtęci, chora powyżej 20 mm słupka rtęci.

 

Objawy wzrostu (ICP) - ogólne nieswoiste bóle głowy, senność, zaburzenia świadomości, pogorszenie widzenia, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi, objawy ogniskowe zależne od miejsca uszkodzenia lub położenia nowotworu, spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem na tkanki mózgu Na przykład: napady padaczkowe, deficyty neurologiczne, obecność nowotworu prowadzi do zaburzeń między wytwarzaniem a wchłanianiem płynu mózgowo -rdzeniowego przez blokowanie drugiego krążenia. W rezultacie dochodzi do powstania wodogłowia i dalszego wzrostu (ICP) .W końcowych stadiach dochodzi do przemieszczeń wewnątrz-czaszkowych i tak zwanych klinowań.

 

Objawy kliniczne.

 

W zależności od ułożenia nowotworu, nowotwory płata czołowego wpływają na zachowanie i stan psychiczny, zniesienie inicjatywy, niechęć do działania, zaburzenia koncentracji i pamięci, zapamiętywania.

 

Moria czołowa - impulsywność i drażliwość, odhamowanie, labilność emocjonalna, zaburzenia ruchowe( afrakcja), ubóstwo ruchu, sztywność kończyn i niedowłady połowicze Nowotwory płata skroniowego (dominuje afazja) czyli zaburzenia mowy, upośledzenia zapamiętywania i odtwarzania z pamięci trwałej, omamy wzrokowe, zaburzenia węchowe, nieprzyjemny zapach, padaczka.

 

Nowotwory płata ciemieniowego.

Zaburzenia czucia po przeciwnej połowie ciała, zaburzenia schematu ciała (UPS), upośledzenie lokalizacji bodźca dotykowego, zaburzona pozycja kończyn, zaburzone wykonywanie czynności złożonych ,trudności w orientacji lewo -prawo. Płat potyliczny nowotwory -zaburzenia w polu widzenia, niedowład połowiczy, po stronie przeciwnej guza, proste omamy w postaci błysku. Nowotwór pnia mózgu -nierówność źrenic, dwojenie,, opadanie powiek niemożność spojrzenia ku górze, sztywność ciała drżenie, niezborność ruchów, senność, mutyzm akinetyczny bezruch.

 

Nowotwory móżdżku – oczopląs, niepewny chód na szerokiej podstawie, mowa skandowana, (dyzarcja) ataksja z tendencją do padania na stronę guza. Typy histopatologiczne guzów mózgu. - Glejak wielopostaciowy (wywodzi się z komórek pochodzenia astrocytarnego) duże złośliwość nowotworów. Oponiak z komórek opony pajęczej, łagodniejszy nowotwór. Nerwiaki, łagodny, najczęściej nowotwór atakuje nerw przedsionkowo-ślimakowy leczenie- głównie operacyjne usunięci guza, radioterapia lub chemioterapia w zależności od rodzaju nowotworu i stanu klinicznego. Leczenie zachowawcze.